annapurna add

nibha shjah

एक दिन गरीब बहादुरले
धन बहादुर नाम राखे
बर्गीय समस्या चंगाचेट।
एकदिन रामबहादुर थापाले
रामबहादुर कामी नाम राखे
जातीय समस्या चंगाचेट।
एकदिन नेल्सन मनण्डेलाले
जर्ज बुस नाम राखे
रंगभेद चंगाचेट ।

एकदिन लक्ष्मी कुमारीले
लक्ष्मीबाई नाम राखीन्
लिंगीय समस्या चंगाचेट ।
यो एका देशको कथा हो
सुन्नेलाई सुनको माला
भन्नेलाई फुलको माला
यो कथा बैकुण्ठ जाला।
एकदिन राम र रावणले
मीत जोडेछन्
महाकालीमा पौडी खेलेछन्
कहिल्यै लाउडा चडेर उडेछन्
कहिल्यै वाइबडी चडेर उडेछन्
एकदिन MCC चडेर उड्दै थिए
प्लेन क्र्यास
चंगाचेट ।

यो एका देशको कथा हो
सुन्नेलाई सुनको माला
भन्नेलाई फुलको माला
यो कथा बैकुण्ठ जाला

प्रकासित मिति

 
 
Loading...