annapurna add

suresh
                                                                                    - सुरेश कार्की 'निषद'


उनुहोस् कम्रेड

युगान्तकारी दस्ताबेज बनाउँ

गरिबको रगतमा आहाल खेलउँला

अनि सोझा साझा जनताहरुका  

सपना हरुलाई धुजा धुजा बनाई उडाउँला

हाम्रो ब्यक्तिगत स्वार्थको बमले 

आउनुहोस् कम्रेड

चुसउँला गरिबका रगत र पसिना 

अनि बनाउला गगन चुम्बी महल

बसाउँला हाम्रो छुट्टै संसार

कम्रेड

उडाईदिउँला  गरिबहरुले कखरा पढ्ने बिद्यालय 

अनि हाम्रा बाल बच्चालाई लैजाउँला  अक्स्फोर्ड 

बनाउला डाक्टर इन्जिनियर 

ति गरिब हरुले आखिर पढेर पनि के काम

जान्ने बुझ्ने भए भने हामिलाई कस्ले टेर्छ !

आउनुहोस् 

मिलेर युगान्तकारी परिबर्तन ल्याउँला

सोझा साझा जनताको रगत जुकाले जस्तै  चुसौला 

श्रमिक हरुको पसिना ले तिर्खा मेटौला 

प्रयोग गरौंला उनिहरुको सोझोपन ।

अनि त फाइदै फाईदा

कम्रेड 

जित पनि हाम्रै  आजसम्मको इतिहासमा गरिबको रगत पसिना प्रगोग गर्नेहरुले बिश्व मै हार्नु परेको छैन 

त्यसैले कम्रेड मैले भने जस्तै गरौं, युगान्तकारी दस्ताबेज बनाउँ

गरिबीको रगत मा आहाल खेलौला अनि सोझा साझा जनताहरुका  

सपना हरुलाई धुजा धुजा बनाई उडाउँला हाम्रो ब्यक्तिगत स्वार्थको बमले 

आउनुहोस् कम्रेड चुसौला गरिबका रगत र पसिना 

अनि बनाउँला गगन चुम्बी महल बसाउँला हाम्रो छुट्टै संसार 

कम्रेड 

उडाईदिउला ति गरिवहरुले कखरा पढ्ने विद्यालय 

अनि हाम्रा बाल बच्चालाई लैजाउला  अक्स्फोर्ड 

बनाउला डाक्टर इन्जिनियर 

ति गरिब हरुले आखिर पढेर पनि के काम

जान्ने बुझ्ने भए भने हामिलाई कस्ले टेर्छ !

आउनुहोस् 

मिलेर युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउला

सोझा साझा जनताको रगत जुकाले जस्तै 

चुसौला श्रमिक हरुको पसिना ले तिर्खा मेटौला 

प्रयोग गरौंला उनिहरुको सोझोपन ।

अनि त फाइदै फाईदा

कम्रेड 

जित पनि हाम्रै 

आजसम्मको इतिहासमा गरिव को रगत पसिना प्रगोग गर्ने हरुले विश्व मै हार्नु परेको छैन

त्यसैले कम्रेड मैले भने जस्तै गरौ

युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने हो भने ल्याउने हो भने

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...