annapurna add

lok sewa

लोकसेवा आयोगले विभिन्न परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ ।आयोगले विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र पदको स्थानीय तहका लागि सञ्चालित लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको हो ।

अन्तर्वार्तामा जाँदा पासपोर्ट साइजको दुई प्रति फोटो, प्रमाणपत्रका सक्कलसहित २–२ प्रति फोटोकपि, दरखास्त फारामको दुईप्रति प्रथम पाना र तृतीय पाना एक प्रति तथा प्रवेशपत्रसहित तोकिएको अन्तर्वार्तास्थलमा एकघण्टा अगावै पुग्न आयोगले सूचीत गरेको छ ।

लोकसेवाको जरुरी सूचना- लिखितमा उत्तीर्णलाई बोलाइयो अन्तर्वार्तामा, कुन समूहको कहिले ?

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर